Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Var är mitt Portionssnus?

2016-09-30 0 Comment(s) Swedsnus,

Var är mitt paket med portionssnus?

Vid det här laget har vår kundtjänst beklagligt nog blivit mer än vana vid frågor ifrån kunder som undrar vart deras försändelser med portionssnus eller lössnus ifrån Swedsnus har tagit vägen. Det senaste året har det dessutom varit betydligt flera paket än vanligt som på något sätt hamnat fel, inte aviserats till kunden för uthämtning eller på något märkligt sätt helt enkelt försvunnit spårlöst någonstans i hanteringen inom Postnords distributionskedja. Det är naturligtvis under all kritik. Som snusproducent och Internetförsäljare av billigt snus online är det självklart oerhört viktigt för Swedsnus och vårt kundförtroende att våra leveranser når våra trogna kunder i utsatt tid och utan komplikationer, oavsett var i Sverige de befinner sig.

 

Stora problem hos Postnord

Swedsnus är så klart inte ensamma om att drabbas av Postnords nuvarande enorma problem med posthanteringen, enligt en studie som i somras lades fram av Post- och Telestyrelsen och som nu uppdaterats. Den dramatiska ökningen i formella klagomål till Post- och telestyrelsen redogör för att Postnords problem inte bara drabbar företagskunder, utan framförallt privatpersoner. Enligt Sten Selander som har arbetat på PTS postavdelning sedan 1994 har bristerna inom Postnords posthantering aldrig har varit större. Under en period i våras kom inte ens 90 procent av alla A-postbrev fram i tid. SVT rapporterade med anledning av PTS studie den 29 september: ”Fram till den 1 september i år hade det redan kommit in 1.450 klagomål till PTS, vilket kan jämföras med 570 klagomål under samma period 2015. Majoriteten, cirka 85 procent, avser den statligt ägda koncernen Postnord, som delar ut fyra av fem brev i Sverige. Den överlägset vanligaste orsaken är brister i utdelningen, att en försändelse inte har kommit fram eller att man har fått någon annans brev.” Samtidigt kan man sluta sig till att mörkertalet för liknande problem måste vara oändligt mycket högre ändå, då en klar majoritet av klagomål i första hand riktas direkt till avsändande företag, myndigheter eller till utdelaren Postnord, även om de senare inte officiellt har redogjort för antalet mottagna klagomål i liknande fall.

 

Inte samma regler för snus

Vad som dock betydligt förvärrar problemet för Swedsnus i jämförelse med andra Internethandlare, är att Postnord vägrar att ta sitt självklara ansvar när deras hantering av våra försändelser brister. För även om Postnord öppet kan erkänna att de ”slarvat bort” någon av våra försändelser, så vägrar de inte bara att ersätta oss med det för godset deklarerade värdet av den förlorade varan - De tvingar oss dessutom att på nytt betala fullt porto för de försändelser med ersättningsvaror som vi till följd av deras erkända slarv måste skicka till våra kunder! Om försändelserna i fråga skulle ha råkat ut för någon slags olycka i hanteringen och returnerats till oss trasiga eller defekta, så är det en sak vilket man ibland får räkna med. Sådant händer då och då, men när vårt gods spårlöst försvinner någonstans i den logistiska kedjan, antingen under transport eller under hantering, så kan man inte dra någon annan slutsats än att någon anställd eller anlitad av Postnord genom en medveten handling ”får försändelsen att försvinna”. Då talar vi inte om någon oskyldig uppvisning i trolleri, ämnad för att roa. Tvärtom. För då måste vi nästan gå så långt som att tala om ett oproportionerligt uppvisande av brist på ansvar gentemot både företagskunder och privatpersoner, vilket inte bara är mycket oroande. Det är dessutom mer än något annat ett uppvisande av cynism på allra högsta nivå, eftersom anledningen till att försändelser med förlorade tobaksvaror, såsom snus, inte ersätts av Postnord är att de klassas som stöldbegärliga... Att försändelser med åtråvärt innehåll försvinner inom Postnords hantering i form av personalrelaterade stölder är ingenting som förvånar någon, inte ens Postnord själva, med vilka Swedsnus många gånger har diskuterat problemet. Vad som är än mer anmärkningsvärt är att det enligt Postnord tycks vara accepterat att försumma sådana kunder vars gods är undantagna deras ersättningsregler vid stöld, då de enda som har tillgång till försändelserna innan de skannas in vid kundens utlämningsställe är Postnords egen personal. Det är knappast en förtroendeingivande företagspolicy.

 

Vi beklagar...

Om man som kund väljer att köpa sitt snus på nätet och att betala för fraktkostnaden för få det skickat till Postnords närmaste kontor eller utlämningsställe borde man också kunna räkna med att få det levererat i utsatt tid och utan besvär. Så är dock inte fallet. Som läget är idag kan vi som försäljare tyvärr inte ens längre bekräfta våra leveranstider för våra kunder, utan måste regelbundet reservera oss för Postnords bristfälliga hantering, vilket i förlängningen enbart skadar vårt kundförtroende. Tills dess att Postnord börjar visa att de är villiga att faktiskt ta sitt ansvar kan vi tyvärr ingenting annat göra än att beklaga det och uppmana alla drabbade att klaga på dem tills dess att de kanske bättrar sig.

 

Taggar: Leveranser