Swedsnus använder cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du användandet. Läs mer här.

Det Svenska Snuset i Europa

Posted by John 2017-09-21 0 Comment(s) Portionssnus,Lössnus Express,Swedsnus,

Snus Räddar Liv

I början av juni, när svenska lössnusare och portionssnusare som bäst höll på med förberedelserna inför den kommande sommaren, passade Snuskommissionen på att presentera den tredje rapporten i sin jämförelse av EU-ländernas tobakskonsumtion. Snuskommissionen, som bedriver sitt arbete fristående, finansieras av Snustillverkarföreningen, och har sedan tidigare publicerat en rapport om forskning rörande snus och hälsa, samt en rapport om det juridiska regelverket kring svenskt snus. Den tredje rapporten gavs det uppseendeväckande, men för innehållet tydligt talande namnet ”Så många liv kan snuset rädda!”.

 

Snuskommissionens Tredje Rapport

I Snuskommissionens senaste rapport har officiell statistik från Världshälsoorganisationen WHO bland annat använts för att jämföra tobakskonsumtion mellan Sverige, det enda land inom EU där snus är tillåtet, med övriga länder inom EU, där all försäljning och i praktiken så också användningen av snus, till skillnad ifrån användningen av cigaretter, tvärtom fortfarande är förbjuden. Med utgång i detta officiellt publicerade material ifrån WHO, och baserat på en procentuellt proportionerlig fördelning av samma antal snusare som i Sverige, kom man i enlighet med de beräkningar som därav kunde göras fram till att närmare 350 000 personer inom den Europeiska Unionen skulle kunna undvika en förtidig död varje år. Den häpnadsväckande siffran motsvarar ganska exakt hälften av alla de 700 000 människor som årligen avlider till följd av direkt rökning eller rökningsrelaterade sjukdomar inom EU's medlemsländer.

I en kommentar till Snuskommissionens rapport sade Patrik Strömer, Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen följande:

- Att Sverige och framförallt svenska män ligger bäst till, det har vi vetat sedan länge. EU's politik, som innefattar ett exportförbud för snus är direkt kontraproduktivt för den europeiska folkhälsan.”

 

Negativa Snuskonsekvenser

Rapportens studie har varit fokuserad på män över 30 år i varje enskilt EU-land, och redovisar alltså med stor tydlighet hur tobaksrelaterade dödssiffror inom de tillhörande EU-länderna plus Norge drastiskt skulle kunna förändras under förutsättning att Europeiska tobakskonsumenter hade valt byta ut användningen av cigaretter till fördel för bruket av snus, i liknande utsträckning som skett i Sverige. Dessvärre för den Europeiska folkhälsan ges inte dessa 350 000 EU-invånare det valet. EU's nya tobaksdirektiv, som togs i effektivt bruk under slutet av förra året, försvårar dessutom ytterligare möjligheterna att i framtiden, på ett sakligt och objektivt sätt, urskilja och belysa det svenska snusets unika egenskaper, genom att helt enkelt likställa svenskt snus med cigaretter och övrig röktobak. Genom att förneka ett erkännande av det svenska snusets särart gentemot övriga tobaksprodukter, och istället såväl hälsomässigt som juridiskt jämställa det med sådana bevisligen skadliga tobaksprodukter som cigaretter, vilket tobaksdirektivet egentligen hela tiden varit riktat mot, begränsar man dessutom möjligheten för svenska snustillverkare att fortsatt producera billigt snus. Anledningen till det är att även beskattningsunderlaget för råtobak specifikt ämnad för snusframställning därmed också likställts med röktobak, oavsett om den är fysiskt omöjlig att röka eller inte. Sålunda framtvingas såväl ökade framställningskostnader som priser. Om man i samband med det även inkluderar det faktum att svensk särskatt på snus idag är högre än särskatten för cigaretter, det vill säga att ett paket cigaretter är billigare än en dosa snus i detaljhandeln, så framstår det i Sveriges fall som en minst sagt paradoxal och misslyckad satsning i såväl den svenska som gemensamt Europeiska uttryckliga strävan att förbättra den Europeiska folkhälsan genom att slå ner på skadlig tobakskonsumtion. Men så länge det finns snus finns det hopp.

- Det är viktigt att den svenska regeringen tar chansen att lyfta fram det svenska snuset som ett kraftfullt harm reduction-redskap för EU. Snusförbudet bygger på fel och missuppfattningar och har fortsatt att finnas kvar på grund av politisk prestige. Riksdagen har i flera omröstningar sedan 1994 röstat för att Sveriges ska verka för hävt exportförbud, men tyvärr har både förra och nuvarande regeringen varit obegripligt passiva i förhållande till EU. Man har nu chansen att backa upp det brittiska överklagandet av exportförbudet som ligger i ECJ, European Court of Justice, säger Patrik Strömer.

 

Hoppet för Europas Snusare

Storbritannien är bara ett av de länder där en växande opinion i favör för det svenska snusets unika egenskaper vuxit fram genom flera års offentlig debatt och redaktionell upplysning, men det är i dagsläget det enda land som juridiskt också har utmanat EU i frågan. Frågan är om ärendet hinner att avslutas innan Brexit och på så sätt kan få flera medlemsländer av rang, såsom Tyskland, Frankrike och Spanien, där en positiv opposition till det nuvarande exportförbudet fått allt större gehör, att sälla sig till frågan. Klart är i alla fall, att fram tills dess att det brittiska överklagandet av exportförbudet av svenskt snus är avgjort, så har det övriga Europas snusare inget annat val än att försöka köpa snus på nätet bland de ökande antal internationella näthandlare som idag säljer snussatser och snus online och sedan hoppas på att det inte beslagtas i tullen. Antingen det eller kanske odla sin en tobaksplanta i ett försök att göra eget snus.

 

Kanske är det så att Snuskommissionens tredje rapport mest kommer att fungera som en bekräftelse för de redan övertygade. Men om man lekte med tanken att den kunde fungera som obligatorisk lektyr på nattduksbordet för EU's folkhälsoministrar, så skulle man nog kunna anta att de inte skulle sova alltför gott med vetskapen om att de till stor del är ansvariga för de närmare 960 EU-medborgares liv som hade kunnat räddats varje dag som de släcker sin läslampa och ännu en gång drar täcket över huvudet.

Taggar: Europa